Thanh trượt tròn rỗng

Thanh trượt tròn mạ crom có đường kính ngoài từ 12mm đến 60mm, đường kính lỗ trong từ 6mm đến 46mm được mạ crom có độ cứng cao, bề mặt nhẵn bóng

Ứng dụng trong ngành công nghiệp chế biến gỗ, bao bì, dệt nhuộm… cần thanh dẫn hướng

Thanh trượt tròn rỗng Φ12 giá  : 200.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ16 giá : 260.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ20 giá : 370.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ25 giá : 440.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ30 giá : 570.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ35 giá : 740.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ40 giá : 850.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ50 giá : 1350.000đ/m

Thanh trượt tròn rỗng Φ60 giá : 2350.000đ/m