Con trượt SGB

Con trượt SGB được lắp với ray trượt SGR. Sử dụng làm khung và dẫn hướng trong máy in UV, máy CNC, máy in 3D…

Con trượt SGB 10 4 bánh xe : 380,000/cái

Con trượt SGB 15 4 bánh xe : 480,000/cái

Con trượt SGB 20 4 bánh xe : 590,000/cái

Con trượt SGB 25 4 bánh xe : 690,000/cái

Con trượt SGB 10 4 bánh xe có tay vặn : 410,000 /cái

Con trượt SGB 15 4 bánh xe có tay vặn : 510,000 /cái

Con trượt SGB 20 4 bánh xe có tay vặn : 630,000 /cái

Con trượt SGB 25 4 bánh xe có tay vặn : 720,000 /cái