Động cơ bước 57HS09 / 57HS13 / 57HS21-A / 57HS22-A Leadshine

Động cơ bước 57HS09 / 57HS13 / 57HS21-A / 57HS22-A Leadshine

Số pha : 2 pha

Số dây : 8 dây

Mặt bích : 57mm

Danh mục: