Ray trượt dẫn hướng kép SGR

Ray trượt dẫn hướng kép SGR 10   : 790,000/m

Ray trượt dẫn hướng kép SGR 15   : 890,000/m

Ray trượt dẫn hướng kép SGR 20 : 1050,000/m

Ray trượt dẫn hướng kép SGR 15N : 790,000/m

Ray trượt dẫn hướng kép SGR 20N : 1050,000/m