Gối đỡ trục SK12, SK20, SK25, SK30

Gối đỡ ray trượt tròn SK được sử dụng để đỡ 2 đầu thanh trượt tròn không đế