Con trượt tròn SBR

Con trượt tròn SBR còn được gọi là con trượt tròn khuyết được sử dụng với ray trượt tròn có đế ứng dụng làm dẫn hướng trong các loại máy móc tự động hóa, máy ngành mộc…