Con trượt tròn LMK

on trượt tròn LMK hay là con trượt tròn có vai được sử dụng với ray trượt tròn không đế, ứng dụng làm dẫn hướng trong các loại máy móc tự động hóa, máy ngành mộc, máy xẻ gỗ, máy xẻ đá, máy cắt nhôm…