Driver điều khiển động cơ bước Dma860H

Động cơ tương thích : Động cơ bước 2 pha ( step motor )

Kiểu điều khiển: Pul/dir hoặc CW/CCW

Điện áp vào: 18-80VAC

Vi bước: 2-256

Cường độ dòng:1 – 7.2A

Kích thước: 151*97*48mm