Động cơ bước 3 pha 573S09 573S15 573S20 LEADSHINE

Động cơ bước 3 pha 573S09 / 573S15 / 573S20 LEADSHINE

Số pha : 3 pha

Số dây : 3 dây

Mặt bích : 57 mm

Danh mục: