Động cơ bước trục xoắn 17HS4401S

Động cơ bước trục xoắn 17HS4401S

thường dùng trong máy in 3D, các ứng dụng đòi hỏi không gian hẹp.

Động cơ bước size 42 : 42 x 42 x 40 mm

Động cơ bước size 57 : 57x57x78 mm

Số pha : 2 pha

Số dây : 4 dây

Đường kính trục xoắn : 8mm , bước ren 2mm

Chiều dài trục xoắn : 300 – 500mm

Danh mục: