Động cơ bước 42HS02 / 42HS03 / 42HS08 Leadshine

Động cơ bước 42HS02 / 42HS03 / 42HS08 Leadshine

Số pha : 2 pha

Số dây : 8 dây

Mặt bích : 42mm

Danh mục: