Con trượt tròn kín SCS

Con trượt tròn kín SCS sử dụng bạc đồng graphite tự bôi trơn, chống ăn mòn và ma sát thấp, cho chất lượng vượt trội so với loại thông thường trên thị trường.

Model : SCS UU : Con trượt loại ngắn

Con trượt tròn SCS12UU : 60,000 /con

Con trượt tròn SCS16UU : 60,000 /con

Con trượt tròn SCS20UU : 80,000 /con

Con trượt tròn SCS25UU : 115,000 /con

Con trượt tròn SCS30UU : 150,000 /con

Con trượt tròn SCS35UU : 200,000 /con

Con trượt tròn SCS40UU : 310.000 /con

Con trượt tròn SCS50UU : 585.000 / con

Con trượt tròn SCS60UU :650.000 / con

Model : SCS LUU : Con trượt loại dài

Con trượt tròn SCS12LUU: 150.000/cái

Con trượt tròn SCS16LUU : 175.000 /con

Con trượt tròn SCS20LUU : 185.000 /con

Con trượt tròn SCS25LUU : 245.000 /con

Con trượt tròn SCS30LUU : 315.000 /con

Con trượt tròn SCS35LUU : 435.000 /con

Con trượt tròn SCS40LUU : 655.000 /con

Con trượt tròn SCS50LUU : 1.450.000 / con