Con trượt tròn kín SCS

Con trượt tròn kín SCS sử dụng bạc đồng graphite tự bôi trơn, chống ăn mòn và ma sát thấp, cho chất lượng vượt trội so với loại thông thường trên thị trường.

Model : SCS UU : Con trượt loại ngắn

Con trượt tròn SCS12UU

Con trượt tròn SCS16UU

Con trượt tròn SCS20UU

Con trượt tròn SCS25UU

Con trượt tròn SCS30UU

Con trượt tròn SCS35UU

Con trượt tròn SCS40UU

Con trượt tròn SCS50UU

Con trượt tròn SCS60UU

Model : SCS LUU : Con trượt loại dài

Con trượt tròn SCS12LUU

Con trượt tròn SCS16LUU

Con trượt tròn SCS20LUU

Con trượt tròn SCS25LUU

Con trượt tròn SCS30LUU

Con trượt tròn SCS35LUU

Con trượt tròn SCS40LUU

Con trượt tròn SCS50LUU