Thanh răng thẳng modun 1.25M

Kích thước: Chiều rộng (mặt răng) 22mm x Chiều cao 25mm x Chiều dài 671mm

Kích thước: Chiều rộng (mặt răng) 22mm x Chiều cao 25mm x Chiều dài 1400mm