Hộp số gang Puly răng

  • Thân hộp số nhôm đúc có sẵn bánh đai răng lớn bằng thép 5M 100 răng
  • 1 puly răng nhỏ bằng thép 5M 20 răng, cốt vào 14mm để lắp vào động cơ bước size 86
  • 1 dây đai răng 5M-550, bản rộng 18mm
  • 1 bát gá động cơ bước size 86