Thanh răng 2Mx20x20x1000 tôi mài

Kích thước:  2M 20x20xL1000