Bánh răng chéo 1.25M

Bánh răng chéo modun 1.25M được sử dụng cùng với thanh răng chéo trong hệ truyền động có độ chính xác cao.

Số răng : 25, 32 40 răng

Modun 1.25

Chiều cao : 35 – 55mm, lỗ trục vào : 14mm, 20mm và 25mm