Thanh răng chéo modun 1.25M

Thanh răng chéo modun 1.25M

Kích thước: Chiều rộng (mặt răng) 22mm

Chiều cao 25mm

Chiều dài 671mm hoặc 1400mm