Thanh răng 1.5Mx20x20x1000 tôi mài

Kích thước: 1.5M 20x20xL1000