Động cơ bước D57CM31/ D57CM21 Leadshine

Động cơ bước D57CM31/ D57CM21 Leadshine

Số pha : 2 pha

Số dây : 4 dây

Mặt bích : 57 mm

Chi tiết kĩ thuật và giá xin tham khảo bảng thông số phía dưới

Danh mục: