Bánh răng thẳng 1.25M

Rãnh then 5mm, đường kính lỗ giữa 14mm phù hợp với động cơ bước size 86.