Động cơ bước 57HBP Nema 23

Động cơ bước 57HBP

57HBP112AL4 Chiều dài thân 112mm, momen xoắn 2.8Nm, dòng điện 3A

57HBP102AL4 Chiều dài thân 102 mm, momen xoắn 2.2Nm, dòng điện 3A

57HBP80AL4 Chiều dài thân 80 mm, momen xoắn 2 Nm, dòng điện 3A

Danh mục: