Ống phóng laser CO2

Ống phóng laser CO2 cắt khắc đa dạng vật liệu như gỗ, da, tre , vài , cao su ….