Thấu kính hội tụ laser

945.000

Thấu kính hội tụ laser thường dùng trong máy khắc laser CO2 có tác dụng tập trung năng lượng laser tại đầu khắc.