Bộ điều khiển máy khắc laser AWC708C

Bộ điều khiển máy khắc laser AWC708C được dùng để điều khiển máy khắc laser Co2