Driver điều khiển động cơ bước MD-2522 MD-2545 MD-2778 MD-3778

Động cơ tương thích : Động cơ bước 2 pha ( step motor) size 20, size 28, size 35 và size 42

Kiểu điều khiển: Vi sai

Điện áp vào: 12-24V

Vi bước: 2-256

Cường độ dòng: 0.3 – 2.2A

Kích thước: 92*56*30mm.