Gương phản xạ laser

Gương phản xạ laser CO2 được sử dụng trong máy khắc laser CO2 để thay đổi đường đi của tia laser từ ống phóng tới đầu khắc laser

Trong quá trình sử dụng kính sẽ bị mờ đi gây hiện tượng laser cắt khắc yếu, cần kiểm tra và thay thế.