Encoder trục chính máy tiện CNC

Loại 1 : Bộ sản phẩm gồm bộ bánh răng nhựa, encoder độ phân giải 1024 xung/ vòng, gá encoder

Loại 2 : Bộ sản phẩm gồm bộ puly đai răng, encoder độ phân giải 1024 xung/ vòng, gá encoder

Danh mục: