Cảm biến dòng nước chảy

Điện áp 220v/ 50Hz

Đầu vào ống phi 8mm

Danh mục: