Bộ điều khiển cầm tay GRLB máy CNC

Ứng dụng: Điều khiển máy tiện CNC và phay CNC, chạy trình CNC trong thẻ nhớ không cần máy tính.

Số trục điều khiển : 2, 3 trục

Màn hình màu 1.8 Inch

Danh mục: