Cảm biến quang E3X-NA11

Khoảng cách cảm biến 200mm
Chế độ hoạt động     Light-ON/Dark-ON (lựa chọn)
Chỉ thị hoạt động     Led đỏ (680nm), led xanh (520nm)

Danh mục: