Động cơ bước 3 pha 110BYG350B 130BYG350A SOYO

Động cơ bước 3 pha 110BYG350B 130BYG350A SOYO hiệu suất cao được ứng dụng trong ngành bao bì, đóng gói…. độc đáo với góc bước 0.6 / 1.2 độ, đầu trục côn – thẳng

Danh mục: