Động cơ bước 3 pha 573S10-LS /573S20-LS LEADSHINE

Số pha : 3 pha

Số dây : 3 dây

Mặt bích : 57 mm