Trục xoay máy khắc laser kim loại

Trục xoay dùng khắc các chi tiết dạng tròn xoay trên máy khắc laser kim loại.