Trục xoay máy khắc laser kim loại

6.450.000

Trục xoay dùng khắc các chi tiết dạng tròn xoay trên máy khắc laser kim loại.