Driver động cơ bước 3DM580S Leadshine

Kiểu điều khiển: Vi sai

Điện áp vào: 24-50V

Vi bước: 2-256

Cường độ dòng:1 – 8.3A

Kích thước: 118x34x75 mm