Gá đỡ ống phóng laser

Gá đỡ ống phóng laser có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều loại bóng laser có đường kính khác nhau 

Cự li điều chỉnh : ∅ 40 –  ∅ 90

Bộ gá gồm 2 gá đỡ 2 đầu bóng laser