Bơm dầu tự động

Cột áp : 10m

Chế độ : Hoàn toàn tự động

Áp lực : 4MP

Lưu lượng : 130m3/h

Điện áp : 220VAC

Danh mục: