Cảm biến hành trình tiệm cận

90.000

Dạng tiệm cận, làm cữ hành trình trong máy cnc, máy công cụ, máy khắc laser

Danh mục: