Cầu chia dây điện 1:6

Cầu chia dây 1 : 6 dùng chia dây nguồn vào thành nhiều đầu ra

Số đường vào : 1 x 16mm²

Số đường ra : 6 :  4 x 6mm² , 2 x 16 mm²

Dòng điện tối đa : 80A

Kích thước : 66 x 29.3 x 47 mm

Trọng lượng : 0,66g

Danh mục: