Bộ chia dầu, vú dầu, dây dẫn dầu

Bộ chia dầu, vú dầu, dây dẫn dầu là các thành phần trong hệ thống máy bơm dầu bôi trơn trong máy cnc.

Danh mục: