Thấu kính laser fiber

Bước sóng phù hợp : 1060-1064nm.
 
Độ dài tiêu cự: F100-F420-F500mm ( Thường dùng F100-F210 F254 F420)
Vùng làm việc: 70*70mm-300*300mm ( Thường dùng 112mm 150mm 175mm 200mm 230mm 300mm 350mm)