Dây đai răng cốt thép HTD 5M

Dây đai răng HTD 5M

Bước răng 5mm

Bản rộng : Từ 10 mm đến 40mm

Vật liệu : Cao su lưu hóa, 3 lớp, bên trong có cốt thép gia cường tăng sức kéo và chống dãn đai.