Gối đỡ vít me bi HM15-86 HM20-86

HM15-86 HM20-86

Combo gối đỡ vitme bi và gá động cơ dùng trên máy cắt khắc CNC, máy phay tiện CNC…

Vật liệu : Thép đúc, gia công chính xác trên máy CNC nên độ đồng tâm giữa gối đỡ vít me và gá động cơ là rất cao.

Phù hợp lắp vitme bi SFU20 hoặc SFU25 và động cơ bước hoặc servo size 86.