Vitme bi SFU ren trái

Mã sản phẩm SFU

Vitme bi SFU ren trái hay còn gọi là vitme bi đảo chiều, gồm 2 đai ốc chuyển động ngược chiều nhau khi vitme bi quay

Tiện 2 đầu : Hỗ trợ tiện 2 đầu vít me bi theo bản vẽ.