Động cơ bước tịnh tiến 23HS4403-63D104

Số pha : 2 pha , Số dây : 4 dây

Hành trình : 63.5mm

Lực nâng : 30Kg

Trục vít Tr10 bước 4

Danh mục: