Robot đơn trục KK

Robot đơn trục KK ( Single robot axis )

Tích hợp cơ cấu vitme bi và ray dẫn hướng đạt hiệu suất cao về độ chính xác

Tiết kiệm không gian

Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng