Con trượt MSB15S MSB20S MSB25S

Con trượt MSB15S MSB20S MSB25S được ứng dụng làm dẫn hướng trong máy CNC, máy khắc laser, máy cắt CNC…