Con trượt Hiwin HGH20CA, HGH25CA, HGW20CC, HGW25CC

Con trượt vuông: HGH20CA, HGH25CA, HGH30CA

Con trượt có cánh: HGW20CC, HGW25CC, HGW30CC

Ngoài ra còn mã: HGW45HC HGH30HA HGW30HC HGH25HA HGW25HC HGH20HA HGW20HC.

Số lượng rãnh bi : 4

Xuất xứ : Nhập khẩu