Con trượt CSK LMG LMG15C LMG20C LMG20LC LMG25C LMG25LC LMG30C LMG30LC

Model: LMG15C LMG20C LMG20LC LMG25C LMG25LC LMG30C LMG30LC LMG35C LMG35LC LMG45C LMG45LC ….
Được ứng dụng trong máy CNC, máy khắc laser, máy cắt CNC…và hệ thống tự động chính xác khác.