Mỏ cắt thẳng Oxy / Gas

Mỏ cắt hơi oxy-gas dạng thẳng dùng để kim loại dày với độ chính xác cao