Mỏ cắt thẳng Oxy / Gas

1.300.000

Mỏ cắt hơi oxy-gas dạng thẳng dùng để kim loại dày với độ chính xác cao