Nguồn cắt plasma trung quốc E-100

Nguồn cắt plasma cho vết cắt đẹp, độ bền cao, hoạt động ổn định với cường độ cắt liên tục cao, dòng toàn tải lớn chuyên dùng cho máy cắt Plasma CNC.